ویژگی بسته اول Feature Pack 1 برای XenApp و مایکروسافت لینک Lync 2013


آپدیت جدید برای نرم افزار XenApp and XenDesktop 7.6

سیتریکس به افزودن قابلیت های بیشتری به ویژگی های غنی از جمله صنعت پیشرو  خطوط تولید XenApp و XenDesktop با انتشار ویژگی بسته 1 Feature Pack 1  ادامه می دهد ، که در حال حاضر برای دانلود در سایت  Citrix.com موجود می باشد.


مایکروسافت لینک Microsoft Lync در XenApp و XenDesktop با ارائه یک رابط connector جدید برای Lync 2013 که درکلاینت های گیرنده Windows و Linux پشتیبانی


در حالی که تلاش ها برای Feature Pack 1 در اجلاس کنفرانس سالانه در ماه ژانویه اعلام شد ، امروزه مشتریان  XenApp و XenDesktop با مزیت اشتراک فعال Subscription Advantage SA و یا نرم افزار نگهداری و تعمیرات Software Maintenance SWM در 25 مارس 2015 به منظور ارتقاء برنامه های موجود و راهکار مجازی سازی دسکتاپ desktop virtualization با پیروی از ویژگی های زیر انجام می شود : 


1-  Session Recording ضبط جلسات : این مزیت مدیران را قادر می سازد که فعالیت های کاربران در برنامه  XenApp را ثبت و جلسات server-hosted desktop را برای عیب یابی و حل و فصل مسائل جلسه آسان تر می سازد. 


2- HDX ضروری بهینه سازی بسته برای اتصال Lync 1.7 : این امر باعث افزایش عملکرد مایکروسافت لینک Microsoft Lync در XenApp و XenDesktop با ارائه یک رابط connector  جدید برای Lync 2013 که درکلاینت های گیرنده Windows و Linux پشتیبانی می شود. 


درباره لایسنس Citrix XenApp 7.6

درباره مایکروسافت لینک Lync 2013