فروش لایسنس سیتریکس


خانه سیتریکس ایران
ارائه دهنده انواع لایسنس های محصولات مختلف شرکت سیتریکس در ایران
Citrix XenApp
Citrix XenDesktop
Citrix XenServer

مشاهده صفحه مربوط به معرفی بیشتر لایسنس های سیتریکس