جدیدترین نسخه سیتریکس Citrix XenApp 7.6


نرم افزار جدید XenApp در دل XenDesktop

شرکت سیتریکس سال هاست که در سه حوزه مجازی سازی مشغول فعالیت است و در این راه رقیب قدیمی خود یعنی شرکت VMWare  را در کنار خود دارد و از سال 2008 نیز شرکت مایکروسافت به جمع تولید کننده گان محصولات نرم افزاری در حوزه مجازی سازی Virtualization  پیوسته است.


سه حوزه محصولات مجازی سازی شرکت سیتریکس به شرح زیر می باشد.

مجازی سازی برنامه با محصول Citrix XenApp

مجازی سازی سرور با محصول Citrix XenServer

مجازی سازی دسک تاپ با محصول Citrix XenDesktop


درباره ورژن های برنامه Citrix XenApp


Product

Version/model

نسخه های سیتریکس XenApp

Presentation Server

4.5

نسخه  4.5 نرم افزار سیتریکس

XenApp

5.0

از نسخه 5 تغییر نام پیدا کرد

XenApp for Windows Server 2008

5.0

نسخه Xenapp 5   برای ویندوز 2008

XenApp for Windows Server 2008R2

6.0

نسخه  6 نرم افزار سیتریکس

XenApp for Windows Server 2008R2

6.5

نسخه XenApp 6.5   سیتریکس

XenApp for Windows Server 2012

7.6

نسخه XenApp 7.6   سیتریکس

 

آخرین نسخه سیتریکس XenApp  ورژن Xenapp 7.6  می باشد که متفاوت از سایر نسخه های قبلی به لحاظ ساختار و عملکرد است. در ادامه توضیحاتی تکمیلی درباره فلسفه وجودی این محصول و استفاده هایی که در شبکه اینترنت و WAN و شبکه داخلی LAN  می شود را توضیح خواهیم داد. در واقع   Citrix XenApp 7.6 و  Citrix XenDesktop 7.6 یک محصول با دو نام مختلف هستند که در اخرین نسخه نرم افزاری شرکت سیتریکس در هم تلفیق شده اند.


دانلود مستند تحلیلی و آموزشی نرم افزار های شرکت سیتریکس

و مقایسه فنی Citrix XenApp 7.6 با سایر نسخه های سیتریکس


رزومه خانه سیتریکس
لیست مشتریان خانه سیتریکس
دموی آنلاین سامانه دورکاری سیتریکس
مشاهده دموی آنلاین Citrix XenApp 7.6