مقایسه OnLine Mode و OffLine Mode در سیتریکس Citrix XenAppبرای اتصال به سرور سیتریکس و کار با نرم افزارهای پابلیش شده بر روی آن به دو روش می توانیم از نرم افزار های پابلیش شده استفاده کنیم، در زیر به توضیحاتی پیرامون این دو حالت می پردازیم:

اولین روش، OnLine mode  می باشد که در این حالت کاربر به صورت OnLine از نرم افزارهای پابلیش شده بر روی سرور سیتریکس استفاده می نماید و اگر در حین استفاده از نرم افزار ها ارتباط کاربر با سرور سیتریکس قطع شود، کاربر دیگر نمی تواند از نرم افزار های پابلیش شده استفاده نماید و ارتباط کاربر و نرم افزارها قطع می گردد. پس در حالت OnLine کانال ارتباطی کاربر و سرور سیتریکس بسیار نقش مهمی ایفا می کند و باید در هنگام استفاده از نرم افزارها همیشه برقرار باشد. برای استفاده در حالت OnLine می توان از پلاگین هایی همچون  سیتریکس رسیور Citrix Receiver ، پلاگین سیتریکس OnlinePlugin ، پلاگین ICA ، و . . .  استفاده نمود.

روش دوم حالت OffLine Mode می باشد که از لحاظ کاربردی تفاوتی در نحوه اجرا شدن با حالت OnLine Mode ندارد. اما در نحوه انجام تنظیمات و چگونگی کارکرد تفاوت های را با حالت قبلی دارا می باشد.

در حالت OffLine در هنگامی که کاربر با نرم افزارهای پابلیش شده مشغول کار می باشد اگر ارتباط کاربر با سرور سیتریکس قطع گردد، مشکلی در استفاده کاربر از نرم افزار های پابلیش شده به وجود نمی آید. بدین صورت که نرم افزار های پابلیش شده بر روی سرور سیتریکس به صورت OffLine مورد استفاده کاربران قرار میگیرد. برای استفاده کاربران از سیتریکس در حالت OffLine باید پلاگین های مربوط به این حالت مانند  CitrixOfflinePlugin مورد استفاده قرار گیرد.

مزیت و برتری که حالت OffLine  نسبت به حالت Online دارا می باشد همین موضوع می باشد که کاربران دیگر نگران قطع شدن ارتباط خود با سرور سیتریکس و عدم استفاده از نرم افزارهای پابلیش شده یر روی آن نیستند. در حالت OffLine Mode در هنگام اجرا شدن نرم افزار بر روی سیستم کاربر، نرم افزار به صورت مجازی بر روی سیستم کاربر نصب می گردد و اگر ارتباطش با سرور سیتریکس قطع گردد مشکلی در اجرای برنامه به وجود نمی آورد و کاربر می تواند با نرم افزار کار کند و اگر ارتباط با سرور سیتریکس دوباره برقرار گردید شرایط دوباره همچون حالت OnLine می شود.