Load Balancing در سیتریکس Citrix XenApp چگونه اجرا می شود؟


Load Balancing در سیتریکس Citrix XenApp معمولا برای سیستم های بالای 50 کاربر همزمان اجرا می گردد، که در زیر به چگونگی اجرای Load Balancing می پردازیم.

برای اینکه بتوانیم خاصیت Load Balancing در سیتریکس Citrix XenApp فعال کنیم باید دو سرور ویندوز برای نصب سیتریکسCitrix XenApp  داشته باشیم، یکی از سرور ها به عنوان سرور اصلی و دیگری به عنوان پشتیبان. در سرور اصلی نرم افزار سیتریکس Citrix XenApp را به طور کامل نصب می کنیم و سیستم را آماده بهر برداری می کنیم، سپس در سرور پشتیبان نیز برنامه سیتریکس را نصب می کنیم البته نه بطور کامل، بلکه تمامی پیشنیازهای سیستم را نصب می کنیم به غیر از فرم Farmes برای پابلیش برنامه. در سرور پشتیبان به علت اینکه می خواهیم سرور پشتیبان را به سرور اصلی متصل کنیم دیگر فرم Farms تعریف نمی کنیم.

سپس در سرور اصلی در قسمت Farms Server ، سرور پشتیبان را اضافه می کنیم تا هر دو سیستم دارای یک فرم Farms برای پابلیش نرم افزار شوند. بعد از این کار در قسمت  سیاست فرم ها Policis تنظیمات مربوط به آن را انجام می دهیم. هم اکنون شما توانسته اید Load Balancing را برای سرور سیتریکس Citrix XenApp خود انجام دهید.

آموزش کامل Load Balancing در سیتریکس Citrix XenApp  و دیگر مباحث تخصصی آن در دوره های آموزشی شرکت خانه سیتریکس ایران به صورت کاملا عملی و تخصصی به دانشپذیران این دوره ها آموزش داده می شود.