تصاویر دوره ها و کلاس های آموزش سیتریکس Citrix XenApp در محل خانه سیتریکس ایران;کمپ سیتریکس citrix مجید درویشی دوانی تصویر عکس کمپ کلاس دوره آموزش مایکروسافت لینک 2013 microsoft lync 2013 موسسه آموزش پال نت سرزمین کهن پارسیان
...
آموزش سیتریکس citrix xenapp kamp موسسه آموزش پال نت palnet persian ancient land company ge server 2013 microsoft excha
.
.
تصویر و عکس کمپ لینک و اکسچنج در موسسه آموزش پال نت سرزمین کهن پارسیان palnet.ir microsoft lync 2013 exchange

.
.
تصویر و عکس کمپ لینک و اکسچنج در موسسه آموزش پال نت سرزمین کهن پارسیان palnet.ir microsoft lync 2013 exchange
.
.
تصویر و عکس کمپ لینک و اکسچنج در موسسه آموزش پال نت سرزمین کهن پارسیان palnet.ir microsoft lync 2013 exchange