سیتریکس XenApp و XenDesktop را در ابر نصب کنید


ساده ترین و سریع ترین راه برای راه اندازی و مدیریت فناوری های سیتریکس

یکی از راه های استفاده از تمامی خدمات و فناوری های سیتریکس از طریق Citrix Cloud است این در صورتی است که شما با پرداخت هزینه ای ناچیز و خریداری حق اشتراک می توانید از خدمات XenApp و XenDesktop استفاده نمائید. اما استفاده از این فناوری چه مزیت هایی برای شما دارد؟ بزرگترین مزیت این بهره وری کاهش یا حذف هزینه های زیربنایی و کنترل متمرکز بر نرم افزار و ایجاد محیطی ایمن است.
سیتریکس XenApp و XenDesktop مدیریت فناوری های سیتریکس Citrix Cloud کاهش یا حذف هزینه های زیربنایی و کنترل متمرکز بر نرم افزار برنامه های کاربردی و مدیریت داده های سازمان گسترش فایل ها Share File

در این مرحله سیتریکس آخرین آپدیت های نرم افزار را در اختیار شما خواهد گذاشت و تنها وظیفه شما نصب برنامه های کاربردی و مدیریت داده های سازمان خود خواهد بود. امکانات متعددی از قبیل Citrix Workspace Service برای گسترش فایل ها Share File و تعمیم به سایر Device ها تحت لوای XenMobile در اختیارتان خواهد بود.  

برای دریافت جدید ترین اخبار IT و اخبار فناوری اطلاعات در حوزه دورکاری و Remote Working و مجازی سازی دسک تاپ و سرور و برنامه و آخرین خبرهای تکنولوژی و مطالب آموزشی شبکه های کامپیوتری به کانال تلگرام گروه ما بپیوندید.