درباره Exchange Server 2016 و مایکروسافت Office 365


در میل سرور Exchange Server 2016 تغییرات جدید اعمال شده است. تغییراتی که Outlook برروی Web در Office 365 و Exchange 2016 صورت داده است، همچنین نام رابط کاربری سابق OWA برای تلفن ها و تبلت های هوشمند به روزرسانی و بهینه سازی شده است. علاوه بر این در Desktop و laptop تغییرات بسیاری انجام شده و شامل ویژگی های متفاوتی می باشد.

مایکروسافت به شایعات درباره Exchange | درباره ایمیل سرور سازمانی Exchange Server یا اکسچنج سرور مایکروسافت

در عین حال باید به چند نکته برای استفاده از ایمیل سرور اکسچنج 2016 برنامه توجه داشت. مهم است که زیر ساختی را برای استفاده از این برنامه ها آماده سازی کرد که مرورگر های مورد استفاده برای پشتیبانی Web برای Outlook برروی Web در تبادل با برنامه Exchange2016 را بدون مشکل راه اندازی کرد. برنامه های مورد نیاز Explorer11 ،Mozilla Firefox ،Google Chrome و Safar است که در دسترس مشتریان برای دانلود از سایت Microsoft می باشد. Outlook  جدید برای Web، در حال حاضر به عنوان Outlook On the Web شناخته شده است و خدمات آنلاین به روز شده می باشد. ابزار ها و قابلیت های جدید از جمله Sweep ،Pin ،Undo ،Single-Line ،Inbox View و ارائه خدمات نمایشی (تم ها) از جمله خدمات این برنامه می باشد.


نصب اکسچنج سرور 2016