بد افزار های تلفن همراه Mobile حدود سه برابر در Q2 2015 افزایش می یابد


با توجه به خدمات امنیتی کسپرسکی، تعداد 800 291 نرم افزار مخرب جدید موبایل در Q2 است که این مقدار معادل 2.8 برابر بیشتر از Q1 به وجود آمده است.
سامانه دورکاری همراه | سیتریکس citrix 7.6 | نسخه جدید xenapp 7.5
یک میلیون بسته نصبی نرم افزار مخرب موبایل در Q2 است که هفت برابر بیشتر از Q1 است. این شرکت ادعا دارد که بانکداری همراه دلیل اصلی تهدیدات تلفن همراه است.
هدف اصلی سرقت اعتبار ورود کاربر برای حمله، دسترسی به ایمیل های کاربردی عمومی کاربران است.