آموزش ترمینال سرویس در ویندوز سرور Remote Desktop Services (RDS) on Windows Server 2012


آموزش نصب و راه اندازی Windows 2012 Terminal Service

اگر شما به   Windows Server Manager جدید کاملا آشنایی داشته باشید می توانید کمتر از یک ساعت این نرم افزار را نصب کنید.

 


لایسنس ترمینال سرویس (Terminal Service License) | ترمینال سرویس تکنولوژی | Server 2008 یا ویندوز 2012 از (Remote Desktop Services (RDS برای اتصال کاربران به سرور

 

قبل از هرچیز شما نیازبه آگاهی از دو نکته دارید :

 1) Remote Desktop Services (RDS) on Windows Server 2012  نیازمند Active Directory, 2003 یا جدیدتر است.


2) یک سرور ، نصب Windows Server 2012 که به آن دامنه domain ملحق شده را مرتب تازه و به روز رسانی می کند.

 

 

مراحل نصب و راه اندازی ترمینال سرویس در ویندوز 2012 به شرح زیر می باشد:


  We begin by launching Server Manager

1. در ابتدا سرور منیجر را اجرا می کنیم.