اکشن سنتر Action Center درحال حاضر به نام Security and Maintenance روی ویندوز10


درباره اکشن سنتر Action Center مایکروسافت

در بخش نوار ابزار ویندوز taskbar بخشی به نام action center در ویندوز10قرار داشت که اکنون به Security and Maintenance تغییر نام داده است. مایکروسافت به دلیل ویژگی های آن ، این نام را به راحتی تغییر داد. مایکروسافت ویژگی های بیشتری را برای مصرف کنندگان در ویندوز 10 در سال 2015 رونمایی خواهد کرد.

تعمیر شبکه و سیستم ها و ویندوزهای رایانه شرکت مهندسی شبکه | بهترین شرکت ایران | برترین شرکت خصوصی کامپیوتری در ایران | پشتیبانی شبکه | نگهداری شبکه

منبع :

شرکت مهندسی شبکه پال نت

برون سپاری outsourcing شبکه های بزرگ | اوتسورس کردن خدمات و سرویس های شبکه | network managment service | خدمات مدیریت شبکه | پشتیبانی شبکه های کامپیوتری