کاهش 1.7 میلیون دلاری هزینه های تلفن با نرم افزار Microsoft Lync


نرم افزار لینک سرور مایکروسافت lync server 2013

هنگامی که سازمان شما در سراسر جهان به عنوان شرکت ترکیبی گسترش می یابد، هزینه تماس های بین المللی شروع به افزایش می کند.  استفاده از تماس های کنفرانس و شارژ رومینگ بین المللی نیز شامل هزینه های قابل توجه ای است. پس از گفتگو با مشتریان، طی استفاده از نرم افزار Microsot Lync یک پس انداز تلفنی1.7 میلیون دلاری برای شرکت های ترکیبی عنوان شده است. نرم افزار Microsot Lync به طور طبیعی حالت های جدیدی از همکاری را می افزاید. بسیاری از تماس های تلفنی را می توان به راحتی با پیام های فوری (instant messaging) نرم افزار Lync جایگزین کرد و بهره وری را بهبود بخشید.


مشتریانی همانند رئیس آی تی BSIL Blue Star Infotech Ltd توضیح می دهد که ورود نرم افزارMicrosot Lync  تماس های تلفنی را در سراسر نقاط مختلف کاهش داده است و کارکنان حتی می توانند در حال حرکت و بصورت یک به یک، یک به دو، و یا  1به 3 چتهای (متنی / صوتی / تصویری) و کنفرانسهای  صوتی با استفاده از Microsot Lync  برقرار نمایند و ما در حال صرفه جویی 5-10 درصدی در هزینه خطوط تلفن هستیم.

منبع:

مرکز تخصصی آموزش نصب و پشتیبانی

مایکروسافت لینک Microsoft Lync

Lync-2013-server-Logo.png - 33.57 کیلو بایت