مایکروسافت اقدام به فروش ارزان نسخه اصلی Kinect برای ویندوزها در سال 2015 کرد


نسخه اصلی و ارزان کینت مایکروسافت

در حال حاضر Kinect برای ویندوزهای V2 در دسترس است و شرکت مایکروسافت میخواهد در آینده اقدام به فروش سهام نسل اول motion-based controller  خود کند. هم اکنون که نسل دوم the motion-based controller platform در دسترس است، مایکروسافت فروش نسخه اصلی  kinect  برای ویندوزها را متوقف خواهد کرد.


مایکروسافت شرکت هایی را که نیاز به تعداد زیادی از سیستم های قدیمی برای برنامه های موجود دارند با شرکت در اسرغ وقت تماس بگیرند.
کینکتKinect  برای ویندوزها ، اساس حرکت تعاملی تکنولوژی به کامپیوترهای شخصیPcs و تبلت هاTablets فراهم آورده و نیز با ارائه روش های جدید کنترل برنامه های کاربردی فراتر از ماوس معمولی typical mouse و صفحه کلید keyboard . حسگرهای  قوی کینکت Kinect نیز در دوربین های دوقلو استفاده میشود و میتوانند حرکات را تفسیر کنند.