آموزش تنظیمات Relay Connector در ایمیل سرور Exchange 2013


چگونگی ایجاد Anonymous Relay Connector در میل سرور Microsoft Exchange Server 2013

Relay Connector به زبان ساده چیست؟

Email Relaing یا ریلای کردن ایمیل به این معنی است که از میل سروری برای ارسال ایمیل استفاده کنیم که Email ارسال شده در آن Email Server ایجاد نشده است و درواقع میل سرور Relay کننده به عنوان واسط و میانجی ایمیل را از یک میل سرور اولیه دریافت می کند و کار ارسال آن ایمیل را انجام می دهد.

Mail Server Relay بیشتر در سیستم های فکس سرور Fax Server و سیستم مدیریت مشتری CRM و Email Routing مورد استفاده قرار می گیرد.


نحوه استفاده از اکسچنج سرور به عنوان Relay Server : 

ابتدا وارد کنتل پنل مدیریت Exchange یا همان ECP شوید و از قسمت Mail Flow وارد Receive connector شوید و یک کانکتور جدید برای Relay connector ایجاد کنید.


تنظیمات Role رول را در این کانکتور به گزینه Front End Transport تغییر دهید و Type آنرا Custom دلخواه قرار دهید.

منبع:
  شرکت مهندسی شبکه پال نت

برون سپاری outsourcing شبکه های بزرگ | اوتسورس کردن خدمات و سرویس های شبکه | network managment service | خدمات مدیریت شبکه | پشتیبانی شبکه های کامپیوتری