مروری بر پروژه برون سپاری outsourcing خدمات شبکه در سال 2014


درباره Outsourcing و برون سپاری پروژه های خدمات زیرساخت شبکه در سال 2015

از نقطه نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران عرصه IT در دنیا، پیش بینی ها نشان می دهد که در سال میلادی جدید ماشین های هوشمند Smart Machine به شکل فزاینده ای جایگزین برونسپاری خدمات زیرساخت شبکه و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری را خواهند گرفت و cloud computing یا همان پردازش ابری به گوشه ای رانده خواهد شد و همچون گذشته مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. پیش بینی ها نشان می دهد که تکنولوژی جدیدی خود را به عرصه آی تی معرفی خواهد کرد و متخصصان و کارشناسان زمینه IT از آن به نام مدل ترکیبی offshoring نام برده اند.
برای رسیدن به این عرصه جدید در حوزه خدمات نگهداری زیرساخت شبکه و سرویس ها و در چنین شرایطی بایست همه prognostications ها را از سالیان گذشته بازبینی نمود. یک مدل ترکیبی تشکیل شده از دو مقوله اینسورسینگ و اوتسورسینگ خدمات زیرساخت شبکه می باشد که مدلی بسیار مطمئن و با عملکدی بسیار منعطف و قوی و مورد اعتماد می باشد.

منبع:
  شرکت مهندسی شبکه پال نت

برون سپاری outsourcing شبکه های بزرگ | اوتسورس کردن خدمات و سرویس های شبکه | network managment service | خدمات مدیریت شبکه | پشتیبانی شبکه های کامپیوتری