پیش نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری Microsft Lync server 2013


حتما تحت Domain می بایست راه اندازی شود.
روی شبکه محلی می تواند راه اندازی شود و الزامی به بستر اینترنت نیست.
نیازی به سخت افزارهای مخصوص نیست و روی سرورهای معمول هم می توان راه اندازی کرد.
حداقل به یک سرور اختصاصی نیاز خواهید داشت.
برای اتصال به خطوط شهری نیاز به یک وویپ گیتوی Voip Gateway خواهید داشت.

آموزش lync, lync server اموزش,  lync server آموزش,  آموزش lync server 2010,  دانلود آموزش lync server,  ویدئوی اموزشی Lync server,  اموزش lync,  lync آموزش,  lync
server دانلود,  راه اندازی lync server,  آموزش نصب و راه اندازی lync,  دانلود آموزش lync,  آموزش نصب lync,  آموزش نرمافزار lync,  آموزش نرم افزار lync server,  آموزش نصب Lync Server ,  آموزش 2010 lync server,  آموزش نصب lync server 2010,  lynk server آموزش,  دانلود نرم افزار lync server 2010,  آموزش لینک سرور 2010,  آموزش lync سرور