همکاری Citrix با Microsoft در ویندوز سرور 2016


دوپینگ Microsoft در Windows Server2016


همکاری دو شرکت بزرگ Citrix و Microsoft در ویندوز سرور 2016 یک اتفاق خوب بود این یکپارچه سازی باعث می شود تجربه کسب و کار خود را همراه با Skype For Business در Xen App و Xen Desktop برای دستیابی به سطح امنیت و کیفیت را تجربه کنید کاری که هیچکدام از شرکت های مجازی سازی تا کنون به آن نپرداخته بودند.

همکاری Citrix |Citrix و Microsoft Skype For Business |Xen App |Xen Desktop| Microsoft Azure
 
استقرار Xen App و Xen Desktop بر روی Microsoft Azure در روز اول ارائه ازسمت Citrix  کاملا تضمین شده. واقعیت این است که همکاری این دو شرکت از 25 سال پیش آغاز شده و این دو شرکت به نوعی مکمل یکدیگر محسوب می شوند تا اینکه رقابت کنند.