پشتیبانی سیتریکس XenDesktop از PVS با NVIDIA Vgpu


سیتریکس XenDesktop : PVS با NVIDIA Vgpu در دسترس است و کاملا پشتیبانی می شود

Creating XenDesktop Machine VMs | vmware | citrix | Citrix XenDesktop | زن دسک تاپ سیتریکس


کسانی که از ستریکس XenDesktop و HDX 3D Pro به همراه XenServer و vGPU استفاده کرده اند و در مجازی سازی زیرساخت شبکه و سرورها و برنامه ها از تلفیق این تکنولوژی ها استفاده نموده اند، به طور کامل آگاه هستند که در ابتدا NVIDIA vGPU با XenApp و XenDesktop7.1 راه اندازی شد و با پشتیبانی از MCS - Machine Creation Services به عنوان یک مکانیسم برای تهیه دسکتاپ desktop اعلام شد.