انتشار آپدیت جدید Lync برای سیستم عامل مک شامل ارتقاء رسانه ، تاریخچه مکالمه و پشتیبانی OS X Yosemite توسط مایکروسافت


مایکروسافت آپدیت جدید نرم افزارLync  را برای سیستم عامل مک که شامل ارتقاء رسانه ، تاریخچه مکالمه و پشتیبانی از سیستم عامل اپل X Yosemite می شود را منتشر کرد.

در این بروز رسانی برای تماسهای نظیر به نظیر و جلسات Lync، قابلیت ارتقاء رسانه Media اضافه شده است. که شامل دو مورد مهم می باشد:

این موارد شامل مراحل زیر می باشند:

اول: اگر احیانا شبکه ای قطع شود تا زمانی که اتصال مجدد شبکه برقرار شود نرم افزارLync  برای مک بطور اتوماتیک ظرف مدت 30 ثانیه پیوستن مجدد به یک جلسه و یا اتصال مجدد یک تماس نظیر به نظیر  را فراهم می کند.

دوم: در حال حاضرنرم افزارLync  برای مک ارتباط رسانه ای را برای تماس های نظیر به نظیر در صورتیکه اتصال به سرور  Lync و یا Lync  آنلاین از دست برود، حفظ می کند.

این قابلیت امکان ادامه ی تماس های صوتی را حتی زمانی که اطلاعات مربوط به حضور دیگر در دسترس نیست فراهم می کند. در حال حاضر در این بروز رسانی، یک گزینه برای ذخیره تاریخچه مکالمه در Exchange ، بصورت Local، و یک تب تاریخچه مکالمات جدید در Lync  برای کلاینتهای مک در نظر گرفته شده است. استفاده از Exchange به ما این اجازه را می دهد تا تاریخچه مکالمه یک کاربر را از طریق  دستگاه های متعدد منتشر کنیم.

 

دانلود مستند راهکار ارتباطات یکپارچه مایکروسافت لینک Microsoft Lync Unified Communications

اطلاعات بیشتر در رابطه به راهکار ارتباطات یکپارچه مایکروسافت لینک