نصب و راه اندازی RemoteApp


Terminal Services RemoteApp

RemoteApp برنامه هایی هستند که از طریق سرویس Terminal Servce اجرا می شوند و به صورت remote به آن ها دسترسی ایجاد می شود اما عملکردی مشابه به آن دارند که روی کامپیوتر local (کلاینت در اینجا) در حال اجرا است. کاربران می توانند RempteApp را در کنار سایر برنامه های local خود اجرا کنند و اگر کاربر از چند RemoteApp همزمان استفاده کند، Session ایجاد شده بین برنامه ها مشترک خواهد بود. استفاده از RemoteApp می تواند در شعب شرکت ها که مدیران آی تی معمولا وجود ندارد یا پهنای باند کمی دارند بسیار مفید باشد. در محیط های کاربری که هر کاربر دارای یک کامپیوتر منحصر به فرد نمی باشد همانند هتل ها، مدارس و… .

در ایران: با توجه به مسائل لایسنس و عدم پرداخت هزینه های مربوطه اعم از راه اندازی، نگه داری و لایسنس های Terminal Services توسط شرکت ها، کمتر مدیران IT ترمینال سرویس را به عنوان یک ابزار جدی نگاه می کنند، اما می توان انتظار داشت در آینده بسیار مورد توجه قرار گیرد. همچنین از آنجایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، منابع آموزشی کمی موجود است. همچنین به انگلیسی نیز منابع تعددی مشابه سرویس اکتیو دایرکتوری را ندارد اما به نظر می رسد روند حرکت، به سوی توجه بسیار به این سرویس است.


نصب و راه اندازی Microsoft RemoteAp توسط واحد فنی گروه پال نت ارائه می گردد و در حال حاضر گروه پال نت لایسنس ریموت اپ Microsoft Remote App License  نسخه های ویندوز سرور 2008 و 2012 را ارائه می دهد.
لایسنس مایکروسافت RemoteApp
نصب و راه اندازی، پیاده سازی ریموت اپ ،RemoteApp ، ویندوز سرور 2012، ریموت اپ، remoteapp ویندوز، لایسنس ریموت اپ، لایسنس remoteapp, رل رول remoteapp, درباره Remoteapp , کانفیگ ریموت اپremoteapp configuration , ریموت اپ RemoteAppکرک ترمینال سرور 2008,  کرک terminal service 2008,  کرک ترمینال سرویس ویندوز 2008,  کرک ترمینال سرور 2003,  ترمینال سرویس 2008,  کرک terminal service,  ترمینال سرور 2008,  دانلود ترمینال سرویس,  لایسنس ترمینال سرور 2008,  ترمینال سرویس ویندوز 2008, 
لایسنس ترمینال سرویس 2008,  کرک کردن ترمینال سرویس ,  نحوه کرک ترمینال سرور 2008,  نصب ترمینال سرویس در ویندوز 2008,  کرک ترمینال سرویس 2008,  کرک remote desktop server 2008 r2,  کرک ترمینال سرور 2008 r2,  کرک ترمینال سرویس,  لایسنس ترمینال سرور ,  کرک terminal server 2008,  ترمینال سرور 2012,  نصب ترمینال سرور 2008,  کرک remote desktop,terminal service کرک,  نصب ترمینال سرویس, terminal serverچیست؟, terminal serverچیست,