نحوه نصب و راه اندازی سرویس راه اندازي Terminal server


از منوي Administrative tools گزينه Configure your server را انتخاب مي كنيم و در تست Select a role section گزينه terminal server را انتخاب مي كنيم Next را مي زنيم) دو بار )
Wizard
شروع به نصب فايل هاي مورد نياز مي كند .پيغامي كه در شكل زير مي بينيد اخطاري مي دهد كه سيستم بعد از نصب Restart مي شود و همه برنامه هاي باز را قبل از اتمام نصب ببنديد .

پس از Restart شدن كامپيوتر وقتي كه كامپيوتر Boot شد پيغام تاييد كننده اي روي صفحه ظاهر مي شود كه نشان دهنده اين است كه كامپيوتر شما به يك Terminal server تبديل شده است .

LICENSING

در اين مرحله بيشترين تغييرات را اعمال مي كنيم .
شركت مايكروسافت براي تهيه Licensing دو روش را معرفي كرده است Per users و .Per device
اگر كه بخواهيم Terminal server licence server راه اندازي كنيم به شكل زير عمل مي كنيم .
از كنترل پنل گزينه Add / Remove program را انتخاب كرده و سپس گزينه Windows components را انتخاب مي كنيم .

از پنجره اي باز شده Terminal server licensing را انتخاب ميكنيم . ( next )
پس از نصب Terminal server licensing و قبل از اينكه شروع به توزيع License كنيم بايدآن را Active كنيم .
براي Active كردن بايد به اينترنت وصل بود و از طريق Browser يا تلفن اين كار را كرد .

تنظيمات Terminal server

براي تنظيمات Terminal server از دو برنامه زير استفاده مي كنيم
- Terminal server manager
-Terminal server configuration
اين برنامه ها را مي توان در مسير Control panel>Administrative tools پيدا كرد .

Terminal server manager

در اين برنامه زماني كه Server name را انتخاب مي كنيم مي توان سه بخش users,session,proces را مديريت كرد .
-
ايكون سبز رنگ نشان دهنده اين است كه سرور Online است .
-
ايكون خاكستري رنگ نشان دهنده اين است كه سرور Disconect است .

تب  Users 
در قسمت Users شما مي توانيد ببينيد كه چه كساني Connect هستند و چه مدت است كه Connect هستند و توضيحاتي در اين رابطه ...........
با انتخاب يك User و راست كليك كردن روي ان مي توان يك Session users را Disconnect يا Reset كرد و مي توان يك Messege براي ان User ارسال كرد .

تب  Session
در اينجا مي توان تمام Session هاي ترمينال سرور را مشاهده و مديريت كرده.شما ميتوانيد با راست كليك كردن روي Session وضعيت Incoming,Outgoing اطلاعات را مشاهده كنيد و يا حتي يك Session خاص را Resrart كنيد .

تب Processes 
در اين تب مي توان تمام پردازش هاي در حال اجرا را مشاهده كرد و مي توان ديد كه هر پردازش متعلق به كدام User مي باشد .
(
در واقع يك نسخه ساده شده از Taskh manager مي باشد) با راست كليك كردن روي هر Process و انتخاب گزينه
End process
مي توان ان پردازش را متوقف كرد و يا در اصطلاح Kill كرد.در شكل زير نمايي از Terminal services maneager را مشاهده مي كنيد .

در شكل فوق اگر گزينه RDP-Tcp را انتخاب كنيد مي توانيد اطلاعات مربوط به Process ها و Session هاي مربوط به ان User را مشاهده كنيد
نكته
(#12)
در هر Session متفاوت است .
شما ميتوانيد با چندين Terminal server اتصال برقرار كنيد . براي اين كار از منوي Action گزينه Connect to computer را انتخاب كنيد . اينها به ليست All list servers اضافه مي گردند .