انواع راهکارهای مجازی سازی سرور


انواع راهکارهای مجازی سازی سرور


در محاسبات، مجازی سازی به عمل ایجاد یک نسخه مجازی (به جای واقعی) از یک، سیستم عامل کامپیوتر، سخت افزار، نرم افزار، دستگاه های ذخیره سازی و منابع شبکه های کامپیوتری اشاره دارد. مجازی سازی به عنوان یک روش منطقی جهت تقسیم منابع سیستم بین برنامه های مختلف ارائه شده توسط یارانه های بزرگ اطلاق می شود. در اینجا ما سعی بر شناساندن شاخه های مختلف در راهکارها یا بهتر بگوئیم قسمت های مختلف مجاز سازی در سرورها را داریم.

راهکارهای مجازی سازی| سخت افزار| نرم افزار| دستگاههای ذخیره سازی| Application Virtualization| Hardware Virtualization| Software Virtualization| Desktop Virtualization| مجازی سازی حافظه

مجازی سازی سخت افزاری سرور Hardware Virtualization
مجازی سازی نرم افزار سرور Software Virtualization
مجازی سازی دسکتاپ Desktop Virtualization 
مجازی سازی حافظه
مجازی سازی Storage
مجازی سازی Data
مجازی سازی Network