درباره بزرگترین شرکت کامپیوتری فعال در مجازی سازی نرم افزار


شرکت برتر Citrix

 

شرکت خدمات Citrix System، یک شرکت تولید نرم افزار چند ملیتی می باشد که در سال 1989 تاسیس شد. هدف از بوجود آمدن شرکت Citrix System فراهم آوردن Application Desktop Virtualization ، Networking سرویس نرم افزار (SaaS) و فناوری پردازش Cloud می باشد.

Citrix | Thin Client | Virtualization | شبکه

نرم افزار Citrix در حال حاضر به 330,000 سازمان در سراسر جهان خدمات رسانی می کند. شرکت Citrix System در حال توسعه و رشد محصولات دسترسی از راه دور (Remote)، برای سیستم عامل های Microsoft و Linux از مدتی پیش شروع  به کار کرد. نرم افزار Citrix در سال 1990 به عنوان یک رهبر در تکنولوژی Thin Client، به دنیا معرفی شد. برنامهCitrix یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات Remote Desktop می باشد که در سال 2003 با افزایش سهام از طریق فروش محصولات Citrix، به یک شرکت ابر قدرت در زمان خود تبدیل شد.