انواع ماشین مجازی سازی Virtualize System


روش های مختلف مجازی کردن ماشین هه VM

انواع مجازی ساز ها‬‎ | در مورد انواع مجازی ساز | انواع سرور مجازی و تقسیم بندی های آن | آموزش نصب مجازی ساز Xen + HyperVM| citrix | sdjvfd;s | سیتریبکس

Virtual box یک ماشین مجازی متن باز open source می باشد که تحت نظارت شرکت oracle ایجاد شده است. این شرکت نخستین بازبینی خود را بعد از 5 سال ارایه کرده است.البته انقلابی در این زمینه رخ نداده است اگرچه قضاوت بعد از ارایه نسخه بتا بهتر انجام میشود.این نرم افزار به بحث بصری و فن آوریبیشتر پرداخته است و مزیت اصلی آن نسبت به vmware  رایگان بودن آن است.