مقایسه راهکارهای مجازی سازی با یکدیگر Compare Virtualization Solutions


مقایسه مجازی سازی سیتریکس و مایکروسافت و VMware

مقایسه راهکارهای  Compare Virtualization Solutions - citrix  vmware  microsoft

امکان مقایسه مستقیم راهکارهای مجازی سازی با یکدیگر وجود ندارد چون راهکارهای مختلف از نظر راهبردی و اهداف با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. در ادامه به بررسی VMWare ESX/ESXi و برخی راهکارهای مجازی سازی دیگر موجود، میپردازیم.

برای مقایسه دقیق بین vSphere و دیگر راهکارهای مجازی سازی، آن‌ها باید همگی راهکارهای مجازی سازی Bare-Metal باشند. یعنی مستقیماً روی سخت‌افزار کار کنند. در این مورد میتوان از Microsoft Hyper-V و Citrix XenServer نام برد. این بحث محصولاتی مانند VMWare Server یا Microsoft Virtual Server را شامل نمی شود چرا که هردوی اینها از محصولات مجازی سازی نوع دوم یا Hosted می باشند. حتی در بین هایپروایزرها (راهکارهای مجازی سازی) نوع ۱ نیز تفاوت های معماری وجود دارد که مقایسه مستقیم را مشکل می‌کند.

برای مثال، Microsoft Hyper-V و Citrix XenServer هردو تمام ورودی و خروجی های ماشین مجازی را از طریق پارتیشن والد یا dom0 هدایت می کنند. بدین ترتیب پشتیبانی سخت افزاری بهتری ایجاد میشود. در مورد Hyper-V اگر ویندوز سرور ۲۰۰۸ (سیستم عامل همه منظوره در پارتیشن والد) از سخت افزاری پشتیبانی کند، Hyper-V نیز از آن پشتیبانی می‌کند. Hyper-V با پشتوانه داریورهای سخت افزاری ویندوز و پشته ورودی/خروجی آن کار میکند. همین مورد را در XenServer نیز داریم که روی لینوکس موجود در dom0 کار میکند.

VMWare ESX/ESXi از طرفی، ورودی/خروجی را درون خود هایپروایزر مدیریت می‌کند. بدین ترتیب سرعت بیشتر و سربار کمتری ایجاد می‌شود ولی هزینه آن سخت‌افزار بسیار محدود است. برای اینکه پشتیبانی سخت افزاری بیشتر یا درایورهای بروزتر اضافه شود، هایپروایزر باید بروز شود چون پشته ورودی/خروجی و درایورها درون هایپروایزر قرار دارند.

این تفاوت معماری از اساس کار است. این اختلاف معماری در هیچ جایی بیشتر از ESXi نمایش داده نشده است که با کمترین ردپا، راهکاری کامل ارائه می‌کند. Citrix XenServer و Microsoft Hyper-V هردو نیاز به نصب کامل سیستم عامل همه منظوره (ویندوز سرور ۲۰۰۸ برای هایپر-وی، لینوکس برای زن سرور) در پارتیشن والد/dom0 برای کار دارند.

در نهایت، هریک از محصولات مجازی سازی دارای مزایا و معایب خاص خود است و سازمان های بزرگ شاید مجبور به استفاده ازچند محصول باشند. برای مثال، VMWare vSphere ممکن است برای یک دیتاسنتر بزرگ مناسب باشد و در عین حال Hyper-V یا XenServer جهت آزمایش، پیاده سازی یا راه اندازی شعبه ای دیگر قابل قبول باشند. سازمان هایی که نیاز به قابلیت های پیشرفته VMWare vSphere مانند VMWare DRS، VMWare FT یا Storage VMotion نداشته باشند، Microsoft Hyper-V یا Citrix XenServer را بهترین گزینه برای نیازهای خود خواهند یافت.

منبع :

خانه VMware مرجع تکنولوژی مجازی سازی Virtualization