مجازی سازی در آموزش با استفاده از زیرو و تین کلاینت


فناوری سیتریکس را در آموزش لمس کنید


یکی از Stable ترین راهکارها در آموزش و مراکز آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان استفاده از مجازی سازی برای استفاده در Thin Client ها و Zero Client هاست. با استفاده از این ابزار کاربران به نرم افزارهای محدود دسترسی داشته و در هزینه های سازمان نیز بسیار صرفه جویی خواهد شد.

مجازی سازی در آموزش | زیرو و تین کلاینت | Zero Client | Xen desktop | Citrix | سیتریکس | فناوری سیتریکس | Thin Client

سیتریکس به عنوان راه حلی مطمئن برای استفاده از نرم افزارهای آموزشی و کابردی در اختیار موسسه های آموزشی و تربیتی است. مهمترین خاصیت استفاده از این Device ها در این مسئله است که دیگر مجبور به صرف هزینه های هنگفت برای بروز رسانی کامپیوترها از لحاظ سخت افزاری نخواهید داشت و با استفاده از قابلیت هایی که Citrix Xen App و Xen desktop در اختیار شما خواهد گذاشت می توانید یک یا چند برنامه یا حتی دسکتاپ را برای کاربران خود مجازی سازی نمائید.