مجازی سازی راه حلی برای اشتراک منابع


مزایای مجازی سازی

سازگاری
ماشین های مجازی تمام اجزای یک کامپیوتر فیزیکی را دارا هستند و با تمام معماری های سیستم عامل های استاندارد X86، برنامه ها، درایورها قابلیت سازگاری را دارند.

جداسازی
شما می توانید منابع فیزیکی یک کامپیوتر را به اشتراک بگذارید اما تمام  ماشین هایی که ایجاد می کنید از یکدیگر مستقل عمل می کنند در دسترس بودن برنامه های کاربردی از یک محیط خارجی یکی از قابلیت های یک سیستم مجازی برتر است.
ارتباط داده ها با یکدیگر
ماشین های مجازی و قابل حمل و آسان برای مدیریت و شامل یک مجموعه کامل از منابع سخت افزاری مجازی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی آن است. قابلیت ذخیره سازی ماشین مجازی یکی دیگر از فوائد استفاده از مجازی سازی است.

استقلال سخت افزار
از آنجایی که ماشین های مجازی از سخت افزارهای فیزیکی مربوط به خود جدا هستند می توانید آنرا با قطعات مجازی که کاملا از اجزای فیزیکی مستقل هستند را پیکربندی کنید.