آیتم های مورد نیاز در مجازی سازی سرور


مزایای Xen Server


بطور کلی تعریفی که از Xen Server به زبان ساده می توان ارائه نمود بر این اصل استوار است که چند سیستم عامل بصورت همزمان بر روی یک میزبان اجرا شوند این اشتراک منابع در بین کاربران از سمت سرور یک فناوری قابل توجه مدیران IT بوده و هست.
از ویژگیهای مهم Xen Server می توان به موارد زیر اشاره نمود:


مزایای Xen Server | مجازی سازی سرور | Xen Server | سیستم عامل | ویژگیهای مهم Xen Server | شکست های نرم افزاری | شکست های سخت افزاری | سیستم عامل های مجازی | کنسول مدیریتی Hyper VM | کنسول مدیریتی ConVirt | مدیریت ماشین مجازی | دسترسی به مدیریت ابری

مقاومت در برابر شکست های نرم افزاری
مقاومت در برابر شکست های سخت افزاری
ایمن سازی سیستم عامل های مجازی
کنسول مدیریتی Hyper VM تحت وب
کنسول مدیریتی ConVirt
مدیریت بر ماشین های مجازی
ابزار برای دسترسی به مدیریت ابری