برخورد با مسائل لایسنس ویندوز ترمینال سرویس


درباره لایسنس ترمینال سرور Windows Terminal Services licensing

چند سال پیش مدیر عامل مایکروسافت در رابطه با تمایل شرکت به ارائه لایسنس نرم افزار خود گفت که لایسنس مورد نیاز به سازمان های متعدد برای صدور مجوز نرم افزار طراحی شده است که در نتیجه به یک سازمان اجازه می دهد که مقرون به صرفه ترین طرح لایسنس را انتخاب کند.


 5 نوع لایسنس ترمینال سرویس در ویندوز سرور2008 در دسترس است که عبارتند از:

1-     Windows Server License

2-    Windows Server Client Access License

3-   TS Device CAL

4-    TS User CAL

5-    TS External Connector


مشاهده اطلاعات کامل تر درباره لایسنس

ویندوز ترمینال سرویس مایکروسافت  Windows Server Client Access License