لایسنس RemoteApp


Terminal Services RemoteApp

RemoteApp برنامه هایی هستند که از طریق سرویس Terminal Servce اجرا می شوند و به صورت remote به آن ها دسترسی ایجاد می شود اما عملکردی مشابه به آن دارند که روی کامپیوتر local (کلاینت در اینجا) در حال اجرا است. کاربران می توانند RempteApp را در کنار سایر برنامه های local خود اجرا کنند و اگر کاربر از چند RemoteApp همزمان استفاده کند، Session ایجاد شده بین برنامه ها مشترک خواهد بود. استفاده از RemoteApp می تواند در شعب شرکت ها که مدیران آی تی معمولا وجود ندارد یا پهنای باند کمی دارند بسیار مفید باشد. در محیط های کاربری که هر کاربر دارای یک کامپیوتر منحصر به فرد نمی باشد همانند هتل ها، مدارس و… .نصب و راه اندازی Microsoft RemoteAp توسط واحد فنی گروه پال نت ارائه می گردد.

در حال حاضر گروه پال نت لایسنس ریموت اپ Microsoft RemoteApp License  نسخه های ویندوز سرور 2008 و 2012 را ارائه می دهد.لایسنس RemoteApp, نصب و راه اندازی، پیاده سازی ریموت اپ ،RemoteApp ، ویندوز سرور 2012، ریموت اپ، remoteapp ویندوز، لایسنس ریموت اپ، لایسنس remoteapp, رل رول remoteapp, درباره Remoteapp