لایسنس ترمینال سرور و سیتریکس Citrix


اگر می خواهید با کمترین هزینه نرم افزار خودرا در بستر وب ( IE, Firefox, Opera, Chrome ) ببینید؟
اگر هزینه لایسنس ترمینال سرور برای شما بالاست؟
اگر سرویس Remoteapp برای شما گران و قابل دسترس نمی باشد؟
اگر نیاز به یک Citrix ارزان دارید؟
اگر می خواهید از هر جای دنیا با کمترین هزینه و آسانترین روش به نرم افزارهای شرکت خود دسترسی داشته باشید؟
اگر می خواهید با Dial up نرم افزار خود را در بستر اینترنت اجرا کنید؟

با مجموعه فنی مهندسی خانه سیتریکس تماس حاصل نمایید