مشاوره و پشتیبانی سیتریکس Xen Desktop


هرگز نترسید پشتیبانی Xen Desktop اینجاست

 

شما موارد مورد نظر خود را ارزیابی کنید ما یک راه حل خوش ساخت به شما معرفی میکنیم؛ شاید تعجب کنید اما بهترین راه برای حمایت از محیط کار شما Citrix است. Citrix   یک مشاور جهانی است که به تازگی فصل جدیدی از دسکتاپ مجازی متمرکز بر ایجاد یک بنیاد برای موفقیت بلند مدت شما بوجود آورده است.


نصب و راه اندازی سیتریکس | سیتریکس زن اپ | زن دسکتاپ | ZenApp

در چند فصل ساختار پشتیبانی Xen App و Xen Desktop که شامل سطوح مختلف است به شما ارائه میگردد. در اینجا به معرفی 4 سطح اصلی برنامه در پشتیبانی Citrix که نقش اساسی ایفا میکند میپردازیم.