سیتریکس و ارتباط آن با شبکه های سیار


Citrix در حال پیشرفت و حرکت به جلو می باشد. شبکه تلفن همراه در بازار از طریق بهینه سازی Bytemobile (متخصص در ساخت و تحویل داده در شبکه های تلفن همراه) در برابر افزایش مصرف محتوای چند رسانه ای کاربردی تر، این حرکت کاربردی در Data Center فناوری بهینه سازی Citrix می باشد.

Bytemobile | Citrix For Mobile | شبکه های تلفن همراه | پیشرفت سیتریکس با Byte Mobile

در مرکز مجموعه NetScaler، از کنترل تحویل نرم افزار(ADC)، این نرم افزار یک راه حل بسیار عالی برای گسترش پشتیبانی تلفن همراه برای استفاده کنندگان خود ارائه می دهد، Cindy Borovick یک محقق IDC، که شبکه و نرم افزار تحویل را پوشش می دهد.  Citrix در فضای بهینه سازی Data Center می باشد، اما آن ها در هسته شبکه می باشد و این راه به توسعه و گسترش Territory می پردازد. در مورد Bytemobile، بهینه سازی شبکه های تلفن همراه و زیاد نمودن ظرفیت های هوشمند خود را از محصولات که باعث دریافت بهتر اطلاعات از مشتریان Citrix می شود تا سرویس دهندگان این برنامه خدمات موثر تری ارائه دهند.