نسخه رایگان Go To Meeting سیتریکس برای سیستم Conferencing ویدئو


Citrix Web Conferencing سیستم ویدئو کنفرانس سیتریکس

 

سیتریکس در حال راه اندازی یک نسخه رایگان از Go To Meeting بر روی سرویس Conferencing می باشد.

کنفرانس تحت وب | Web Conferencing | Citrix | ویدیو کنفرانس

مجازی سازی، شبکه و زیرساخت های ابر شرکت ها، در حال راه اندازی GoTo Meeting می باشند و برای اولین بار این سرویس به صورت رایگان قابل پیاده سازی می باشد که این سرویس به پلتفرم هایی مانند Go To Webinar و Go To Training اضافه شده است. تمامی اینها اولین سرویس های رایگان در Go To Portfolio می باشد.

خدمات این ویدئو کنفرانس یک ابزار مبتنی بر کروم است که اجازه می دهد تا برای ویدئو کنفرانس تا سه نفره شرایط فراهم گردد. پلت فرم کاملاً مبتنی بر مرورگر است که اجازه می دهد تا به کاربران برای اتصال بدون نیاز به دانلود نرم افزار اضافی از آن بهره مند شوند.