پرشین سیتریکس یا Citrix پارسی


آیا اینترفیس سیتریکس فارسی می شود؟
پرشین سیتریکس | persian citrix | سیتریکس فارسی | سیتریکس ایرانی | نرم افزار بومی مجازی سازی
در نسخه های جدید نرم افزار سیتریکس این خاصیت وجود دارد که صفحه نمایش به صورت فارسی در اختیار کاربر قرار گیرد. البته ممکن است در جاهایی شنیده باشید که سیتریکس فارسی می باشد ولی این صحیح نیست. سیتریکس فارسی یا پرشین سیتریکس Persian Citrix همان Interface کاستوم شده نسخه انگلیسی برنامه مجازی ساز سیتریکس می باشد.