ماوس iPad سیتریکس Citrix


کاربران iPad و به کارگیری ویندوز مجازی سیستم سیتریکس


خرید سیتریکس | فروش لایسنس سیتریکس | نمایندگی citrix | آموزش فول سیتریکس | کارگاه رایگان آموزش سیتریکس | کمپ آموزش مجانی سیتریکس


کاربران iPad به زودی  قادر خواهند بود که به وسیله ی یک ماوس  از ویندوز مجازی سیستم سیتریکس بهره ببرند ، در ماه ژانویه هنگامی که شرکت سیتریکس از نمونه ی اولیه ی ماوس X1  رونمایی کرد تصور نمی کرد که آن به یک محصول واقعی تبدیل شود اما با توجه به علاقه ی فراوران متقاضیان شرکت لازم دانست که این ماوس را در حد تجاری بهبود بخشد و اکنون در 12 ماه می جاری به فروش خواهد رسید. سیتریکس واکنش های مثبت فراوانی از این محصول جدید از جانب سازمان های مختلف چه کوچک چه بزرگ گرفته است که خواهان پویایی iPad  و امنیت پلت فرم های مجازی اپلیکیشن های خود هستند.