درباره مدیریت ابری OpenStack سیتریکس


سیتریکس عضو بنیاد OpenStack  می شود

citrix xenapp, لایسنس راه حل سیتریکس | مشاوره citrix

هنگامی که برای اولین بار چهارچوب مدیریت ابری OpenStack راه اندازی شد به نظر می رسید که تداخل بسیار زیادی با یک منبع آزاد پروژه CloudStack که سیتریکس زمان زیادی را جهت دستیابی به بازگشت Cloud.com در سال 2011 انجام داد. از آن موقع تا به امروز به یک مقدار عادلانه این دو چهارچوب مدیریت ابری منبع آزاد بین طرفداران خود دچار نوسان شده است. سیتریکس اعلام کرد که میخواهد برای پایان دادن به جنگ لفظی به طور رسمی به عضویت بنیاد OpenStack رسیده است.