برنامه جدید شرکت سیتریکس


سیتریکس برنامه شبکه خود را ساده سازی می کند.


سیتریکس برنامه شبکه خود را در یک حرکت برای کمک به نفوذ همکاران جهت گسترش سبد محصولات خود بازسازی کرده است. این هفته سیتریکس مراحل ساده سازی را در پیش گرفت که این امر برای همکاران جهت انجام کسب و کار برای شرکت در زمانیکه که سبد محصولات خود را به طور چشمگیری گسترش داده است، ارزشمند است. John Carey  مدیر ارشد جهانی برنامه شبکه در اجلاس 2015 سیتریکس اعلام کرد که بازسازی برنامه شبکه سیتریکس برای شرکت های فعال و همکاران خود جهت رسیدگی به فرصت های بازار در نظر گرفته شده است که انتظار می رود از مبلغ 20 میلیارد دلار در سال 2016 تجاوز کند.