سیتریکس Citrix در گردهمایی محصولات جدید شرکت VMWare


سیتریکس در معرفی محصولات شرکت VMware  با آپدیت Xen به آرامی بارید.

 Data Centre | Virtualization | vmware | citrix | مجازی سازی | xendesktop | xenserver | xenapp | esx | vsphere | microsoft


دو محصول معروف شرکت سیتریکس به نام های Xen App و Desktop دسکتاپ به روز شدند و گیرنده سیستم عامل کروم Chrome OS Receiver به سیتریکس XenApp و Xen Desktop برگشته است.

شاید قابل توجه ترین قسمت این کنفرانس خبر احیای دوباره نیت سیتریکس به ارائه یک نسخه از سیستم عامل کروم گرفته شده است.