مقایسه سیتریکس با سایر محصولات Application Virtualization


تفاوت Citrix XenApp با نرم افزارهای مجازی سازی دیگر شرکت ها

نرم افزار سیتریکس زن اپ سال هاست که در حوزه مجازی سازی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد و به جهت اینکه این برنامه از پروتکل اختصاصی شرکت سیتریکس ICA استفاده می کند دارای سرعت و کیفیت اجرایی است که سایر رقبا که معمولا همگی بر روی پروتکل RDP کار می کنند بیشتر است.


ّرنامه سیتریکس | نرم افزار سیتریکس | دانلود سیتریکس | درباره سیتریکس | شرکت سیتریکس | آموزش سیتریکس


پروتکل ریموت دسک تاپ RDP شرکت مایکروسافت دارای یک معماری است که از سال ها قبل و به هنگام تولد این پروتکل با سرویس ترمینال سرور Terminal Service ویندوز های مایکروسافت همراه این Protocol می باشد و دارای عملکردی است که در محیط های مجازی آنچنان پاسخگو و کاربردی نمی باشد و غالبا محصولات مجازی سازی که بر پایه پروتکل RDP شکل می گیرند در محیط های عملی دارای مشکلاتی هستند که عملا کارکردن با ابزراهای متکی بر این سرویس را ناکارامد نموده است.

شرکت سیتریکس که محور اصلی فعالیت آن در حوزه مجازی سازی است حدود 70 درصد مجازی سازی برنامه Application Virtualization را در دنیا در اختیار دارد.