کنفرانس سیتریکس Citrix Synergy ، کنفرانس صنعت برتر


کشف عمیق کسب و کار و پیامدهای بشر از نرم افزارهای تعریف شده در محل کار

کنفرانس سیتریکس Citrix Synergy ، کنفرانس صنعت برتر در نرم افزار تعریف شده محل کار است که شتاب و تحرک دگرگونی و تغییردر کسب و کار و در واقع شکل دادن به آینده کسب و کار است. Citrix Synergy ، بینش و نوآوری و تعامل را ارائه میدهد بدین شکل که به شما در مدیریت کردن کسب و کار و استراتژی مربوط به IT کمک میکند همچنین مهارت های فنی شما و شبکه های حرفه ای شما را در صنعت و فراتر از آن گسترش میدهد.


کنفرانس سیتریکس | درباره citrix | نمایندگی سیتریکس در ایران | بهترین نرم افزار سیتریکس

خانه سیتریکس | مرکز سیتریکس | درباره سیتریکس | دپارتمان سیتریکس | پشتیبانی حرفه ای سیتریکس | دورکاری| دورکاری با سیتریکس