انتصاب Francis deSouza به هیت مدیره سیتریکس


تغییرات جدید در شرکت سیتریکس Citrix New Changes

شرکت سیتریکس اعلا م کرد که Francis deSouza یکی از صنعت گران قدیمی در حوزه فن آوری و مدیر ایلومینا ، به عضویت هیت مدیره شرکت سیتریکس منصوب شده است.
Francis deSouza کار خود را در مرکز تحقیقات واتسون TJ آی بی ام آغاز کرد و در ادامه به مشورت در پروژه های مدیریت فنی و تغییر با برج جوزا پرداخت، او دو شرکت پیش رو در فن آوری را در کنار مایکروسافت تاسیس کرد. عنوانین مختلفی در طی این سالهل از مدیر فنی ، عضو هیت مدیره و مدیر عامل  در بخش هایی که مشغول به کار بوده را برای خود بدست آورده بود.امروز deSouza به عنوان مدیر عامل و به عنوان یک عضو از هیئت مدیره ایلومینا، یک شرکت جهانی در توالی ژنومی و فن آوری مبتنی بر آرایه عمل می کند.


"فرانسیس رویایی تکنولوژی بزرگ و با تجربه گسترده در پوسته پوسته شدن و هر دو منجر نوپا کارآفرینی و شرکت های بزرگ است، تمپلتون، مدیر عامل شرکت  سیتریکس در این رابطه گفت: من بسیار هیجان زده ام که فرانسیس که از تجربه و تخصص شرکت های جهانی ، عمق فن آوری و کسب و کار بهره می برد را در هیئت مدیره شرکت داریم.
deSouza دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد از درجه مهندسی برق و علوم کامپیوتر از موسسه تکنولوژی ماساچوست و در کمیته استراتژی هیئت مدیره سیتریکس خدمت می کنند.