انجمن تخصصی سیتریکس


گردهمایی متخصصان و کارشناسان شرکت سیتریکس Citrix TechEdge

Citrix TechEdge  یک رویداد سالانه می باشد که به مدت یک روز در مر کز انجمن تخصصی سیتریکس در اورنج کانتی آمریکا در سطح کارشناسان متخصص سیتریکس برگزار می گردد. در این سمینار به بحث های تخصصی پیرامون سیستم های جدید و پشتیبانی برنامه های سیتریکس پرداخته می شود. و فرصت بسیار مناسبی می باشد برای اینکه کارشناسان و متخصصان حوزه سیتریکس با هم دیدار داشته باشند و پیرامون مباحث شبکه و سیتریکس با هم به تبادل نظر بپردازند.
Understanding and Troubleshooting citrix technology virtualization managment service سرویس های مجازی سازی شرکت سیتریکس vmware microsoft

در این سمینار به  آخرین تکنیک های عیب یابی، بهترین شیوه، ابزار و راهنمایی و تکنولوژی های روز پرداخته می شود.

راهکار citrix راه حل مجازی سازی برنامه راه کار های مجازی سازی زیرساخت شبکه و سرور network managment service مدیران آی تی انجمن مدیران IT در ایران مرجع متخخصین مداران کامپیوتری ایران سیتریکس دپارتمان citrix ایران