ایجاد ماشین های مجازی جدید سیتریکس با Citrix XenClient به راحتی آب خوردن است.


ماشین های مجازی جدید سیتریکس با Citrix XenClient

نرم افزار ویندوز IT برای توصیف XenClient شرکت سیتریکس مورد استفاده قرار گرفت. بررسی های اخیر توسط مایکل Otey از ویندوز IT نرم افزار، نشان می دهد که XenClient  باعث می شود مدیریت متمرکز از دستگاه های تلفن همراه و لپ تاپ آسان شود و به کاربران اجازه می دهد به راحتی در عرض چند دقیقه به دستگاه های جدید مهاجرت کنند. XenClient راه حل مجازی سازی  و گسترش مزایای XenDesktop به لپ تاپ شرکت ها می باشد و باعث می شود رایانه های شخصی بیشتر کنترل شوند و قابل اعتمادتر و امن تر شوند.  این اجازه را به کاربران نهایی می دهد تا به اجرا دسکتاپ مجازی به صورت محلی بر روی لپ تاپ ها، رایانه های شخصی، و Ultrabooks  بپردازند، در حالی که بر روی آن کنترل بیشتر و در نتیجه امنیت بیشتری اعمال شود.

اطلاعات دموی آنلاین نرم افزار سیتریکس Citrix XenApp Online Demo

اطلاعات کامل تر در رابطه با نرم افزار سیتریکس