بهبود عملکرد سیتریکس در نسخه های جدید


بخش های امنیتی و کاربری در سیتریکس


حفاظت از مراکز داده و جلوگیری از یک فاجعه سازمانی همچنین راه حل های اطمینان از خدمات، نرم افزار، در دسترس بودن منابع و تجربه بستن راههای نفوذ از خصوصیات Citrix است. بهینه سازی تحویل نرم افزار و در دسترس بودن از مرکز بدون توجه به مسافت از بین بردن افت کیفیت و بالا بردن ضریب امنیتی در نسخه های جدید نرم افزار خود نمایی میکند.

بهبود عملکرد سیتریکس | نسخه های جدید | حفاظت از مراکز داده | خدمات | نرم افزار | دسترس بودن منابع | خصوصیات سیتریکس | NetScape | NetScaler | بخش امنیتی | جلوگیری از ورودهای غیر محاز
NetScape  بطور خاص طراحی شده برای بهینه سازی در تحویل نرم افزار و بالا بردن ظرفیت شبکه برای یک دسکتاپ مجازی بی عیب و نقص فظای کاری مناسبی را برای شما و کاربران خود فراهم می کنید. در این میان NetScaler بخش امنیتی و جلوگیری از ورودهای غیر محاز را بر عهده دارد.