دستیار امنیتی سیتریکس


NetScaler App Firewall

یکی از فناوری های Citrix در کنار خدمات گوناگونی که در راستای مجازی سازی Application و Desktop ارائه میدهد NetScaler است که بصورت سخت افزاری و نرم افزاری با عملکرد بالا و انعطاف پذیر برای برنامه های گوناگون به عنوان یک Hypervisor محبوب برای پشتیبانی و اجرا قابل دسترس است. به برخی از قابلیت های آن می پردازیم.


فناوری های Citrix | مجازی سازی | Application | Desktop | NetScaler | Hypervisor | مدیریت برنامه های کاربردی | Cloud | پردازش SSL | Load Balancing | NetScaler App Firewallمدیریت برنامه های کاربردی وب
در حال حاضر معماری محاسبات Cloud، پردازش SSL با سرعت بالا، فشرده سازی داده ها در حجم های گسترده، از ویژگیهای NetScaler محسوب می شود.
Load Balancing برای شرکت های کوچک 
معماری ویژه NetScaler در مدل MPX تبادل اطلاعات را تا 1Gbps ممکن ساخته. اما با استفاده از مدلهای میانی این آمار تا 6Gbps را برای حمایت از ترافیک آنلاین ممکن می سازد.
امنیت نرم افزارهای وب با کارایی بالا
NetScaler App Firewall تشخیص حملات لایه Application را با نرخ بیش از 12 Gps بر روی پلتفرم MPX ممکن میسازد این در صورتی است که بازرسی ترافیک بصورت دو جهته برای محافظت از برنامه های کاربردی و انواع تهدیدات را فراهم می آورد.