راهکار سیتریکس چه مزایایی برای سازمان دارد؟


با پراکندگی جغرافیایی کاربران در سازمان ها و شرکت های مختلف، استفاده از نرم افزارهای تحت ویندوز کنونی به صورت توزیع شده و پراکنده ناگزیر می نماید و جهت تحقق این امر، استفاده از روش های انتشار اطلاعات نظیر Replication مورد استفاده قرار گرفته است. در حقیقت با استفاده از این امکان داده های ذخیره شده در بانک داده بین شعبه های مختلف که هر کدام دارای سرور برنامه و بانک داده هستند منتقل می شود.

Replication یک روش رایج جهت انتقال اطلاعات است اما این نوع انتقال، مشکلات و سربارهای زیادی به خصوص در مورد برخی از مشتریان دارد. این مشتریان که اغلب دیتاهای فراوانی را در شعبه های مختلف وارد می کنند اغلب دارای خطاهای بسیاری در این زمینه هستند که هم مشتری و هم کارشناسان پشتیبانی شرکت نرم افزاری را ناراضی می کند و یا برخی از مشتریان بزرگ به دلیل داشتن شعب فراوان توانایی استفاده از  این گونه نرم افزارها را ندارند زیرا در اینجا نیزReplication  توانایی حل مشکل این دسته از مشتریان را ندارد و همچنین مشتری تمایلی به خرید نسخه های متعدد در شعبه های خود را ندارد زیرا که هزینه های خرید نرم افزار و پشتیبانی آن به صورت سالانه سربار مالی زیادی برای مشتری دارد.

 

 

خانه سیتریکس خدمات پشتیبانی  راه دور و حضوری سرور سیتریکس را نیز به صورت کاملا تخصصی به مشتریان عزیز ارائه می دهد.