همگام سازی سیتریکس با سیستم عامل های ارتقاء یافته


همگام سازی سیتریکس با نرم افزارهای کاربردی


همیشه بزرگترین دغدغه های مدیران آی تی زمانی است که میخواهند سیستم عامل خود را ارتقاء دهند و ترس از سینک نشدن نرم افزارهای کاربردی با سیستم عامل ارتقاء یافته یک کابوس وحشتناک محسوب می شود ، این استرس و چالش در هر زمان وجود خواهد داشت که آیا برنامه های کاربردی و کلیدی آمادگی این تغییرات و ارتقاء سیستم عامل های مرجع را خواهند داشت یا نه؟ این حرکت رو به جلو به سمت تکنولوژی برتر خواه یا ناخواه برای همه شرکت های بزرگ و کوچک در شرف وقوع است. شرکت ها نیاز به تدوین، اجرا و فرموله کردن استراتژی برای حفظ بهره وری، سرعت در اتصال و حمایت از کاربران خود بدون در نظر گرفتن سیستم عامل نقطه پایان دارد.
  همگام سازی سیتریکس | سیتریکس و نرم افزارهای کاربردی | نرم افزار دورکاری | نرم افزار سیتریکس | دور کاری سیتریکس | Xen App | Xen Desktop | حفظ بهره وری | Citrix | سیتریکس | سرعت در اتصال و حمایت از کاربران

اینکه شما آمادگی همسو شدن با این حرکت روبه جلو را خواهید داشت و یا دارید ؟ در جواب میگوئیم، بله.
با استفاده از نرم افزار دورکاری سیتریکس امکان اتصال و دسترسی کاربران با سرعت هر چه تمام تر از هر مکان و هر دستگاه و سیستم عاملی را قادر میسازد این در حالی است که حفظ بهره وری و پشتیبانی از برنامه های کاربردی برای کامپیوترهای رومیزی طی این پیشرفت در قبل و بعد از آن یکی از رسالت های بزرگ Citrix و نرم افزارهای زیر شاخه آن مانند Xen App و Xen Desktop و Xen Server است.