تعویض Horizon Tag line در سیتریکس 6.5


تغییرات در صفحه لاگین Citrix Xen App 6.5

زمانی که شما مرورگر خود را باز می کنید و پنل سیتریکس را مشاهده می کنید در قسمت پایین صفحه می توانید Config دلخواه را وارد کنید برای عوض کردن Tag Line در صفحه لاگین سیتریکس می توانید در قسمت تنظیمات Web Interface رفته و تنظیمات مربوط به تعویض نمودن Horizon Tag Line را انجام دهید.

تعویض Horizon Tag line | سیتریکس 6.5 | تغییرات در صفحه لاگین | Citrix Xen App 6.5 | Tag Line | Horizon Tag Line | سیتریکس 6.5 | ژهفقهط | Citrix | sdjvd;s

در این قسمت راست کلیک کرده و Open کنید و نرم افزار اجرایی را بر روی Notepad تنظیم کنید در قسمت =Horizon Tag Line رفته و نام شرکت یا شماره تلفن های ارتباطی با قسمت پشتیبانی را وارد نمائید. مرورگر را Refresh کرده و می توانید تغییرات وارد شده را مشاهده کنید.