آشنایی با عملکرد پلاگین های سیتریکس در Xen App 6.5


Citrix Plugin For Xen App 6.5

پلاگین های سیتریکس با استفاده از پروتکل ICA برای پردازش اطلاعات ورودی به Farm های سرور متصل شده و سرور با استفاده از این پروتکل برای در اختیار گذاشتن برنامه و داده های خروجی با استفاده از ICA شوع به رمزنگاری اطلاعات نموده این اطلاعات در زمان رسیدن به سیستم کاربر توسط Citrix Receiver رمزگشایی شده و قابل دریافت برای کاربر خواهند بود.

عملکرد پلاگین های سیتریکس | سیتریکس پلاگین | سیتریکس Receiver | Xen App 6.5 | پروتکل ICA | Citrix | قابلیت SSL / TLS | تهدیدات امنیتی | Citrix | sdjvd;s | Hakhdd fh \gh'dk sdjvd;s | آشنایی با پلاگین های سیتریکس

این نکته را در نظر داشته باشید که شما قادر به بالا بردن سطح رمزنگاری این پروتکل توسط سرور هستید علاوه بر این سیاست ها شما قادر به حفاظت در برابر تهدیدات امنیتی از قبیل استراق سمع نیز هستید. لازم به ذکر است که دستگاه های قدیمی که توانایی به روز رسانی برای SSL را ندارند در زمان تهدیدات قابلیت نفوذ پذیری بیشتری دارند. زمانی که کاربران شما در حال استفاده از برنامه دورکاری سیتریکس خارج از شبکه خودتان و به صورت اینترنتی هستند علاوه بر تنظیمات Secure ICA نیاز به تنظیمات در قابلیت SSL / TLS خواهید داشت.